Folyamatban
Általános szerződési feltételek
 

1. Szolgáltatás tárgya


1.1 A 001 BIG Host Kft. (továbbiakban "Szolgáltató") és a szolgáltatás igénybe vevő ("Előfizető") közötti szerződés a tárhelybérlet szolgáltatás igénybevételéről.

2. Szolgáltató jogai és kötelezettségei


2.1 A Szolgáltató az általa biztosított tárhely szolgáltatásokra min. 99%-os rendelkezésre állást vállal. A szerverek aktuális rendelkezésre állása bármikor nyomon követhető a SZERVEREK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA oldalon, ahol 2 független cég által történő monitorozási adatok tekinthetőek meg.

2.2 A Szolgáltató mindent megtesz a szerver és a szoftverrendszer megbízhatóságáért. Mindazonáltal az Előfizető beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a lehetséges károkért, amelyek a kapcsolatszakadás, a szerver offline állapotba kerüléséből, hacker támadásból vagy technikai okokból bekövetkezhetnek. A felelősség elhárítása magába foglalja a szerver elérhetetlensége miatti károkat, az Előfizető adatbázisának eltorzítását vagy megsemmisülését, valamint lemaradást a nyereségről.

2.3 A Szolgáltató jogosult az Előfizető által megrendelt szolgáltatások díját a kiválasztott fizetési periódusnak megfelelően a szolgáltatás lejárta előtt 15 nappal az Előfizető felé kiszámlázni. Az elsõ számlát (díjbekérőt) a Szolgáltató a szolgáltatás megrendeléskor állítja ki 15 napos fizetési határidővel és küldi ki az Előfizető által megadott email címre, melyet az Előfizető köteles teljesíteni.

2.4 A Szolgáltató a tárhelyeket kiszolgáló szerverek karbantartása előtt az Előfizetőt emailben értesíti legalább 3 nappal. Váratlan meghibásodás esetén utólag, emailben vagy a Szolgáltató weboldalán keresztül kerül tájékoztatásra az Előfizető a szolgáltatás kimaradás okáról.

2.5 A Szolgáltató garantálja, hogy a szerveren elhelyezett adatokat (weboldalak, fájlok, stb.) harmadik fél részére nem bocsátja rendelkezésre, kivéve jogi eljárás során (rendőrségi megkeresés, bírósági meghatalmazással rendelkező hivatalos szervezet, stb.)

3. Előfizető jogai és kötelezettségei


3.1 Az Előfizető elfogadja, hogy minden szolgáltatásról díjbekérőt kap email formában, melynek fizetési határideje (esedékessége) 15 nap. A papír alapú számla kiállítása a díjbekérő rendezése után, utólag történik meg és kerül postázásra az Előfizető által megadott számlázási adatokkal a levelezési címre.

3.2 Az Előfizető beleegyezik abba, hogy minden számlát (díjbekérőt) határidőn belül kifizet. Ha a szolgáltatásról szóló díjbekérő az esedékesség napjáig nem kerül rendezésre, a Szolgáltató emailes értesítést küld a számla (díjbekérő) lejáratáról. Ha a számla (díjbekérő) lejáratától számított max. 3 napon (nem munkanap!) belül a számla nem kerül rendezésre, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni. A 3 napnál tovább tartó fizetési késedelem esetén a szolgáltatást megszüntethetjük. A szolgáltatás visszakapcsolási (visszaállítási) díja ebben az esetben nettó 2000 Ft, mely a lejárt számla díján kívül fizetendő.

3.3 Az Előfizető elfogadja, hogy a weboldalát az általánosan elfogadott szabályok, törvények szerint üzemelteti, és a weboldal látogatóit, a Szolgáltatót, valamint a Szolgáltató más Előfizetőit károsító tevékenységgel nem foglalkozik.

3.4 Az Előfizető elfogadja, hogy aktív vagy passzív spam-nek minősíthető tevékenységgel nem foglalkozik, beleértve a spam anyag elhelyezését a hálózati konferenciákon, fórumokon, vagy a kéretlen információ tömeges elküldését bármilyen formában. Mindenféle spam tevékenység a szolgáltatás azonnali felmondásához vezet.

3.5 Az Előfizető elfogadja, hogy a weboldalán elhelyezett programok nem terhelhetik le, és a szerver összes terhelhetőségének a 10%-os határát nem léphetik át. Az ilyen fajta túlterhelést tömeges levélküldési program, nagy terjedelmű videó- és hanganyag feltöltése, stb. okozhatja. A Szolgáltató a túlterhelés esetén az Előfizetőt emailben értesíti a túlterhelés tényéről, és ha van rá lehetőség, javaslatot tesz a probléma megoldására.

3.6 Az Előfizető köteles a szolgáltatáshoz tartozó azonosítókat (felhasználó név, jelszó, stb.) titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredõ károkért az Előfizető felel.

3.7 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történõ változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni (elsősorban a webes adminisztrációs felületen)

3.8 Az Előfizető megerősíti és elfogadja, hogy teljes felelősséget vállal a szerverén elhelyezett összes adat sértetlenségéért.

4. Szolgáltatás felmondási ideje és feltétele


4.1 A szerződés a megrendeléstől számítva egy hónapig érvényes, kivéve, ha más időtartamban állapodik meg az Előfizető a Szolgáltatóval. Az időtartam elteltével a szerződést azonos időre automatikusan megújítja a Szolgáltató, kivéve ha a szerződés időtartamát az Előfizető kérésére a Szolgáltató módosítja, vagy ha az Előfizető lemond a szolgáltatásról.

4.2 A szerződés felmondása esetén az Előfizető köteles a Szolgáltatót legalább 1 héttel a szolgáltatás lejárata előtt írásban (emailben, faxon vagy postai úton) értesíteni.

4.3 A Szolgáltató a jelen szerződést egyoldalúan felmondhatja, valamint a szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti abban az esetben, ha:
    4.3.1 Előfizető elmulasztja számlája kifizetését
    4.3.2 Előfizető a szerződés valamelyik feltételét, vagy Magyarország valamelyik idevonatkozó törvényét megszegi
    4.3.3 Előfizető a weboldalán a törvényi szabályozást sértő anyagot helyez el
    4.3.4 Előfizető illegális adatokat helyez el, pl. kalózmásolatokat, hacker archívumokat vagy programokat
    4.3.5 Előfizető felnőtteknek szóló, pornografikus tartalmú oldalt, kalóz oldalt, licensz nélküli zenét (MP3 fájlokat) tartalmazó és terjesztő oldalt, torrent oldalt, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó tracker oldalt üzemeltet
    4.3.6 Előfizető jó ízlést sértõ anyagot helyez el, esetleg olyan oldalt üzemeltet, amely mások jó hírnevét csorbítja, gúnyolja, rontja
    4.3.7 Előfizető top lista, banner cserélő valamint licitáló oldalt üzemeltet
    4.3 8 Előfizető Spam tevékenységgel foglalkozik (tilos kéretlen email üzenet küldése magánszemélyeknek valamint cégeknek is)

4.4 A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a szerveren elhelyezett adatok biztonságáért abban az esetben, ha a weboldalát a fent említett okok miatt eltávolítja.

5. Felek felelőssége, egyéb rendelkezések


5.1 Az Előfizető megerősíti és elfogadja, hogy a Szolgáltatónak semmiféle viszonya nincs az Előfizető weboldalának adataival és tartalmával kapcsolatban, kivéve a weboldal működtetéséhez szükséges tevékenységet.

5.2 Az Előfizető elfogadja, hogy sem a Szolgáltató tulajdonát nem igyekszik feltörni, sem más kárt nem okoz a Szolgáltatónak, valamint a Szolgáltató ügyfeleinek.

5.3 Az Előfizető megerősíti és beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató nem biztosít technikai / programozói támogatást az Előfizető által felállított programrendszer és / vagy a szkriptek számára.

5.4 Az Előfizető a Szolgáltató szolgáltatásait szigorúan legális célokból veheti igénybe.

5.5 Annak ellenére, hogy a Szolgáltató soha nem fogja kiadni harmadik félnek az Előfizető bizalmas információit, a Szolgáltató együtt fog működni minden törvényes nyomozással, ha az Előfizetőt a törvények megsértésével gyanúsítják.

Vissza a kezdőlapra